Chọn hưởng lương hưu lợi gấp 4 lần so với chọn rút bảo hiểm xã hội một lần

  • 18/06/2024
  • 98

(LĐXH) - Với giả định cùng có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, người rút BHXH một lần chỉ được nhận 207 triệu đồng, còn lao động nữ chọn hưởng lương hưu thì được nhận hơn 862 triệu đồng.

Đóng góp hôm nay là để dành cho tương lai

BHXH Việt Nam vừa có thông điệp truyền thông gửi đến người lao động (NLĐ), kêu gọi mọi người ở lại lâu dài với BHXH, hạn chế rút BHXH một lần. Theo BHXH Việt Nam, tham gia BHXH, đóng góp từ ngày hôm nay là để dành cho tương lai.

Chế độ hưu trí được thiết kế với mục tiêu đảm bảo an toàn tài chính cho NLĐ khi về già với các chế độ thiết thực là lương hưu hằng tháng, bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí với mức hưởng lên đến 95% chi phí khám chữa bệnh, mai táng phí và trợ cấp tử tuất cho người thân khi NLĐ qua đời. 

Chọn hưởng lương hưu lợi gấp 4 lần so với chọn rút bảo hiểm xã hội một lần - 1

Người lao động chờ hưởng lương hưu được lợi hơn nhiều lần so với việc chọn hưởng chế độ BHXH một lần. (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn)

Do đó, NLĐ rút BHXH một lần là từ chối an ninh tài chính cho bản thân khi về già. Nếu chỉ tính riêng về mặt tài chính, chưa kể các chế độ kèm theo khác thì NLĐ lựa chọn rút BHXH một lần đã bị thiệt rất nhiều so với người lựa chọn hưởng chế độ hưu trí.

BHXH Việt Nam giả định, trường hợp NLĐ có đủ 20 năm đóng BHXH (từ năm 2003 đến năm 2022), bao gồm 11 năm trước năm 2014 và 9 năm từ năm 2014 trở đi; mức bình quân tháng đóng BHXH là 6 triệu đồng/tháng. Nếu NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng BHXH một lần trong năm 2024 thì được nhận 207 triệu đồng khi hưởng BHXH một lần.

Cụ thể, khi rút BHXH một lần, NLĐ (cả nam lẫn nữ) được nhận 1,5 lần mức bình quân tháng đóng BHXH cho mỗi năm tham gia BHXH trước năm 2014 (11 năm), 2 lần mức bình quân tháng đóng BHXH cho mỗi năm tham gia BHXH từ năm 2014 trở đi (9 năm). Như vậy, NLĐ chọn rút BHXH một lần được nhận: 6 triệu x (1,5x11 + 2x9) = 207 triệu đồng.

Trong khi đó, nếu lao động nam chọn hưởng lương hưu thì trung bình được nhận 367,5 triệu đồng. Lao động nữ thì cao hơn, trung bình được nhận 862,4 triệu đồng.

Chờ hưởng lương hưu có lợi hơn nhiều lần

Để làm rõ hơn lợi ích kinh tế khi duy trì BHXH chờ hưởng lương hưu, BHXH Việt Nam tính toán chế độ hưu trí so sánh với chế độ BHXH một lần cho lao động có 20 năm tham gia BHXH với mức lương bình quân 6 triệu đồng/tháng.

Đối với lao động nam khi nghỉ hưu trong năm 2024, họ đủ 61 tuổi. Hiện tuổi thọ trung bình của nam giới là 71,1 tuổi. Như vậy, lao động nam có thời gian hưởng lương hưu trung bình khoảng 10,1 năm, tương đương 121 tháng.

Với 20 năm đóng BHXH, lao động nam được hưởng lương hưu tỷ lệ 45% mức bình quân tháng đóng BHXH. Như vậy, mức lương hưu là: 6 triệu x 45% = 2,7 triệu đồng/tháng. Tổng tiền lương hưu nhận được là: 121 x 2,7 triệu = 326,7 triệu đồng.

Ngoài ra, lao động nam còn được BHXH mua thẻ BHYT trong suốt quãng đời hưu trí với mức 4,5% lương hưu hằng tháng. Tổng số tiền mua thẻ BHYT là 4,5% x 121 x 2,7 triệu = 14,7015 triệu đồng.

Khi NLĐ mất, thân nhân của họ còn được nhận trợ cấp mai táng phí (10 tháng lương cơ sở) là 18 triệu đồng; trợ cấp tuất một lần (3 tháng lương hưu trước khi mất) là 8,1 triệu đồng.

Tổng số tiền mà lao động nam lựa chọn hưởng lương hưu được hưởng từ quỹ BHXH là 367,5015 triệu đồng, cao hơn so với rút BHXH là 160,5015 triệu đồng.

Đối với lao động nữ, mức lợi khi lựa chọn hưởng lương hưu còn cao hơn. Khi nghỉ hưu trong năm 2024, họ đủ 56 tuổi 4 tháng. Hiện tuổi thọ trung bình của nữ giới là 76,5 tuổi. Như vậy, lao động nữ có thời gian hưởng lương hưu trung bình khoảng 20 năm 2 tháng, tương đương 242 tháng.

Với 20 năm đóng BHXH, lao động nữ được hưởng lương hưu tỷ lệ 55% mức bình quân tháng đóng BHXH. Như vậy, mức lương hưu là 6 triệu x 55% = 3,3 triệu đồng/tháng. Tổng tiền lương hưu nhận được là: 242 x 3,3 triệu = 798,6 triệu đồng.

Ngoài ra, lao động nữ còn được BHXH mua thẻ BHYT trong suốt quãng đời hưu trí với mức 4,5% lương hưu hằng tháng. Tổng số tiền mua thẻ BHYT là 4,5% x 242 x 3,3 triệu = 35,937 triệu đồng.

Khi NLĐ mất, thân nhân của họ còn được nhận trợ cấp mai táng phí (10 tháng lương cơ sở) là 18 triệu đồng; trợ cấp tuất một lần (3 tháng lương hưu trước khi mất) là 9,9 triệu đồng.

Tổng số tiền mà lao động nữ lựa chọn hưởng lương hưu được hưởng từ quỹ BHXH là 862,437 triệu đồng, cao hơn so với rút BHXH là 655,437 triệu đồng.

Tùng Nguyên

Báo Lao động Xã hội số 68