Chức năng và nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm gia lai

  • 29/11/2016
  • 8053

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM GIA LAI

v TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH GIA LAI

     Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai là một đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Gia Lai; thành lập năm 1993 theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh với tên gọi ban đầu là Trung tâm Đào tạo và Giới thiệu việc làm.

     Đến năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ra Quyết định số 547/QĐ-UBNĐ ngày 09 tháng 5 năm 2023 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai.

     Trung tâm Dịch vụ việc làm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của Pháp luật; được thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu và các quy định khác của Pháp luật hiện hành.

     Tên giao dịch: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai

     Tên viết tắt: Trung tâm DVVL Gia Lai

     Trụ sở giao dịch: Số 50 Sư Vạn Hạnh – Tp.Pleiku – Tỉnh Gia Lai

     Điện thoại: 02693 824228 – 02693500015, - Fax: 02693824228

     Website: www.vieclamgialai.vn - Email: ttdvvl@gialai.gov.vn

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai nằm trên khu đất diện tích khoảng 4480m2. Bao gồm khối nhà làm việc với tổng diện tích 408,7m2; phòng tra cứu thông tin thị trường lao động 220m2; khu vực Sàn giao dịch việc làm và sân có mái vòm tổng diện tích 719m2; nhà nội trú học viê 199m2 và một số công trình khác.

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

     Theo Quyết định  số 547/QĐ-UBND ngày 09 tháng 05 năm 2023 của UBND Tỉnh Gia Lai “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai”:

A. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

B. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chức năng: Hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, thu thập, phân tích, cung cấp thông tin về thị trường lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thât nghiệp và tổ chức đào tạo nghề thuộc lĩnh vực việc làm tại địa phương và các nhiệm vụ khác đươc UBND tỉnh, Cục Việc làm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Hoạt động tư vấn, gồm:

a) Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực;

d) Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động.

3. Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, gồm:

a) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

4. Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.

5. Phân tích và dự báo thị trường lao động.

6. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.

7. Đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

9. Thực hiện việc tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai giao.

11. Ký kết hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 23/2021/NĐ-CP.

12. Khai thác thông tin về lao động, việc làm và dạy nghề.

13. Phát hành ấn phẩm và đăng tải bản tin về thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luât.

14. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về tình trạng việc làm

của người lao động do Trung tâm Dịch vụ việc làm giới thiệu hoặc cung ứng lao

động.

15. Thu phí theo quy định của pháp luật về phí.

16. Tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật.

17. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

C.    Liên hệ các hòng chức năng:

1.  Phòng Dịch vụ việc làm, 02 bộ phận:

a. Tìm việc làm - Tuyển dụng:

- Đt: 02693.824.228

- Email vieclamgialai059@gmail.com ,

b. Đào tạo - Thông tin thị trường lao động:

- Đt: 0842224455

- Email: dtttttld.ttdvvl@gmail.com

2.  Phòng Tài chính tổng hợp, 02 bộ phận:

a.  Bảo hiểm  thất nghiệp:

- Đt: 02693.823.467

- Email: bhtngialai@gmail.com

b.  Tài chính tổng hợp:

- Đt: : 02693.500.015

- Email:tcth.ttdvvl@gialai.gov.vn