Giải quyết chế độ BHXH cho 3,54 triệu lượt người

  • 18/07/2017
  • 3110

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,16 triệu, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 11,24 triệu, BHXH tự nguyện 240.000 và BHYT là 76,39 triệu người.

Trong 5 tháng đầu năm 2017, toàn ngành đã giải quyết các chế độ BHXH cho 3,54 triệu lượt người, trong đó 58.000 lượt hưởng BHXH hằng tháng, 250.000 lượt hưởng trợ cấp một lần, 3,2 triệu lượt hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Tổng số tiền chi BHXH, BHYT, BHTN của toàn ngành là 99.073 tỉ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Giải quyết chế độ BHXH cho 3,54 triệu lượt người - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục BHXH tại BHXH TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIÈU

Lãnh đạo BHXH Việt Nam đánh giá một trong những công tác đạt hiệu quả cao mà ngành đã thực hiện là đưa hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử vào hoạt động. Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25-6-2016, hệ thống cung cấp các công cụ giúp cơ sở y tế khai thác thông tin, tra cứu thẻ BHYT, lịch sử khám chữa bệnh của bệnh nhân BHYT và quản lý thông tuyến trên phạm vi toàn quốc, giúp việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT hiệu quả, kịp thời hơn trước.

Hiện nay, hệ thống thông tin giám định BHYT đã kết nối với trên 12.000 cơ sở khám chữa bệnh BHYT từ tuyến xã đến trung ương. Hệ thống này không chỉ giúp giải quyết nhanh chóng, kịp thời chế độ cho người dân tham gia BHYT mà còn mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý và ngăn ngừa tình trạng trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT.

T.Ngôn