Hội nghị tập huấn nghiệp vụ BHTN 2019

  • 09/09/2019
  • 573

Được sự phối hợp của Bưu điện tỉnh Gia Lai và phòng giáo dục các huyện, tháng 8/2019 Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về chính sách Bảo hiểm cho các cán bộ, nhân viên các điểm chi trả trợ cấp thất nghiệp tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức 04 hội nghị tại các điểm: thị xã AyunPa ngày 13/08/2019 thị xã An Khê  ngày 15/08/2019, Thành phố Pleiku ngày 21/08/2019  và ngày 22/08/2019.Đến tham dự hội nghị có gần 300 cán bộ, nhân viên tại các điểm chi trả và đại diện bưu điện tỉnh, bưu điện huyện, thị xã, thành phố, tại hội nghị đã nhận được nhiều sự đóng góp ý kiến, vướng mắc, đồng thời Trung tâm Dịch vụ việc làm cũng đã giải đáp hướng dẫn kịp thời về việc phối hợp thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp.

 

Trung tâm Dịch vụ việc làm đã nâng cao sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị đặc biệt là đối với phòng giáo dục các huyện, thị xã để tổ chức thực hiện hội nghị đối thoại trực tiếp với các cán bộ, giáo viên thuộc ngành giáo dục huyện Chư Pưh (ngày 12/08/2019) và huyện Chư Păh ngày (19/08/2019) với sự tham gia của gần 200 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị, đại diện công đoàn, kế toán và giáo viên. Qua hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách Bảo hiểm thất nghiệp, quyền lợi của người lao động khi tham gia vào chính sách BHTN.

PHòng BHTN