Thông báo kết quả kỳ thi Vòng 2 và hướng dẫn người lao động ngành SXCT – XD  hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển. 

  • 10/10/2019
  • 1216

 

UBND TỈNH GIA LAI

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 
 
 

Số:         /SLĐTBXH-LĐVL

V/v thông báo kết quả kỳ thi Vòng 2 và hướng dẫn người lao động ngành SXCT – XD  hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

Gia Lai, ngày      tháng     năm 2019

 

 

                    Kính gửi:              Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh

 

Sở Lao động - TB&XH Gia Lai nhận được công văn số 948/TTLĐNN-TCLĐ ngày 30/9/2019 của Trung tâm lao động ngoài nước – Bộ Lao động – TB&XH về việc thông báo kết quả kỳ thi Vòng 2 và hướng dẫn người lao động ngành SXCT – XD  hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển. 

Để người lao động sớm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc, Sở Lao động – TB&XH Gia Lai đề nghị Trung tâm Dich vụ việc làm tỉnh:

1. Thông báo về kết quả kỳ thi

Niêm yết công khai công văn này cùng Danh sách người lao động đạt yêu cầu trong ngành sản xuất chế tạo và xây dựng tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm để người lao động biết (kèm theo danh sách).

2. Hướng dẫn người lao động đạt yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển và nộp h sơ đăng ký d tuyn

2.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Người lao động tự tải Hồ sơ đăng ký dự tuyển từ trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước, địa chỉ www.colab.gov.vn (trong mục tải biểu mẫu). Hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động bao gồm:

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã/phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú);

+ Bản Đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc;

+ Bản Cam kết của người lao động và gia đình người lao động;

+ 02 bản Giấy khám và chứng nhận sức khỏe (01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh). Người lao động khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế.

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân có chứng thực (được photo cả 2 mặt trên 01 trang giấy A4);

+ Bản sao Sổ hộ khẩu có chứng thực;

+ Bản sao Giấy khai sinh có chứng thực;

+ Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT hoặc THCS (nếu có).

+ Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ nghề, chuyên môn (nếu có);

+ Hộ chiếu bản gốc, còn giá trị từ 12 tháng trở lên tính từ ngày nộp hồ sơ (mặt sau hộ chiếu được dán các thông tin theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1 đính kèm công văn này);

+ Bản sao Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đối với đối tượng là người lao động đang cư trú dài hạn trên địa bàn các huyện nghèo được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ (nếu có);

+ 01 ảnh chân dung – Yêu cầu: kích cỡ 3.5cmx4.5cm, phông trắng, mặc áo có màu khác với phông,  khuôn mặt cân đối, rõ ràng, tuyệt đối không chỉnh sửa, được chụp trong vòng 06 tháng gần nhất, phía sau ảnh ghi “họ và tên” và “số báo danh” của người lao động (lưu ý: nếu sử dụng ảnh chân dung đã qua chỉnh sửa, hồ sơ xin cấp visa của người lao động có thể sẽ bị phía Hàn Quốc từ chối).

Lưu ý: Người lao động tự liên hệ với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để khám sức khỏe, trong đó có 2 bản Giấy khám và chứng nhận sức khỏe (01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh).

2.2. Nộp h sơ đăng ký d tuyn

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động nộp trực tiếp về Sở Lao động – TB&XH (qua phòng Lao động Việc làm), địa chỉ số 10, Hai Bà Trưng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai trước ngày 15/10/2019. Sau ngày 15/10/2019, hồ sơ gửi chậm sẽ không được chấp nhận.

Sở Lao động – TB&XH chỉ tiếp nhận hồ sơ của những người lao động có đầy đủ giấy tờ theo quy định và có kết luận của bệnh viện đủ điều kiện sức khỏe để được đi làm việc ở nước ngoài.

 

Sở Lao động - TB&XH Gia Lai đề nghị Trung tâm Dich vụ việc làm tỉnh triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị quý cơ quan liên hệ theo số điện thoại: 0269.3828511 để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng trên Website của Sở;

- Lưu VT-LĐVL.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Tải file có liên quan