BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ĐỊNH KỲ THÁNG 10 NĂM 2019 TẠI TRUNG TÂM

  • 04/11/2019
  • 380

 

TRUNG TÂM DVVL GIA LAI

BAN TỔ CHỨC SGDVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            

Gia Lai, ngày 14 tháng 10 năm 2019

     BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

ĐỊNH KỲ THÁNG 10 NĂM 2019 (10/10/2019)

 

         Kính gửi: Giám đốc Trung tâm DVVL Gia Lai

 

I. Tình hình và nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị tham gia phiên giao dịch:

     1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm là 126 đơn vị, trong đó:

     - Tham gia phỏng vấn trực tiếp: 02 doanh nghiệp

     - Ủy quyền trung tâm DVVL phỏng vấn tuyển: 124 doanh nghiệp

     2. Nhu cầu tuyển dụng tại phiên giao dịch:

     - Trong nước:

     + Lao động làm việc trong tỉnh: 596 người

        LĐ đã qua đào tạo: 280 người (ĐH: 51, CĐ: 80, TC: 116, CNKT: 33)

        LĐPT: 316 người.

     + Lao động làm việc ngoài tỉnh: 650 LĐPT

     - Ngoài nước: 400 người

II. Kết quả phiên giao dịch việc làm:

- Số lao động tham gia phiên giao dịch: 34 lượt người.

- Số lao động được tư vấn: 40 lượt người.

- Số lao động được phỏng vấn: 28 người

- Số lao động nộp hồ sơ, qua vòng sơ tuyển và được tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm: 11 người

+ Nữ: 5 người.

+ Có trình độ ĐH, CĐ, TC, CNKT: 5 người

+ Lao động phổ thông: 6 người

- Số LĐ hẹn phỏng vấn tại doanh nghiệp sau phiên GDVL: 6 người.

- Số người đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: 0 người.

III. Đánh giá chung:

  1. Về phía doanh nghiệp:

      - Phiên GDVL tháng 10 doanh nghiệp tuyển dụng đa dạng vị trí việc làm nhưng có ít vị trí thu hút người lao động đến tham gia phỏng vấn trực tiếp, chủ yếu lao động phỏng vấn tại doanh nghiệp trong ngày diễn ra Phiên GDVL.

      - Một số vị trí khác của các công ty ủy quyền cho Trung tâm tuyển dụng như: Kế toán, Nhân viên kinh doanh, bán hàng, kỹ thuật, trực tổng đài, phục vụ, công nhân,…

2.  Về phía người lao động:

- Số lượng lao động có nhu cầu phỏng vấn các vị trí như kế toán, lái xe, bán hàng,…nhưng doanh nghiệp lại không tham gia vào ngày diễn ra Phiên GDVL, cho nên lượt phỏng vấn tại doanh nghiệp đông hơn số lao động phỏng vấn tại Phiên GDVL.

- Tỷ lệ kết trong phiên GDVL tháng 10 ở mức trung bình so với các Phiên GDVL gần đây (11 người).

 

             

 

 

 

 

 

BAN TỔ CHỨC SÀN GDVL

P.TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

 

 

              Nguyễn Xuân Thời