BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM ĐỊNH KỲ THÁNG 01 NĂM 2020 (10/01/2020)

  • 22/01/2020
  • 505

 

TRUNG TÂM DVVL GIA LAI

BAN TỔ CHỨC SGDVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            

Gia Lai, ngày 14 tháng 01 năm 2020

     BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM

ĐỊNH KỲ THÁNG 01 NĂM 2020 (10/01/2020)

 

         Kính gửi: Giám đốc Trung tâm DVVL Gia Lai

 

I. Tình hình và nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị tham gia phiên giao dịch:

     1. Tổng số doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm là 36 đơn vị, trong đó:

     - Tham gia phỏng vấn trực tiếp: 01 doanh nghiệp

     - Ủy quyền trung tâm DVVL phỏng vấn tuyển: 35 doanh nghiệp

     2. Nhu cầu tuyển dụng tại phiên giao dịch:

     - Trong nước:

     + Lao động làm việc trong tỉnh: 562 người

        LĐ đã qua đào tạo: 60 người (ĐH: 10, CĐ: 21, TC: 24, CNKT: 5)

        LĐPT: 102 người.

     + Lao động làm việc ngoài tỉnh:

     - Ngoài nước: 400 người

II. Kết quả phiên giao dịch việc làm:

- Số lao động tham gia phiên giao dịch: 31 lượt người.

- Số lao động được tư vấn: 35 lượt người.

- Số lao động được phỏng vấn: 27 người

- Số lao động nộp hồ sơ, qua vòng sơ tuyển và được tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm: 11 người

+ Nữ: 7 người.

+ Có trình độ ĐH, CĐ, TC, CNKT: 8 người

+ Lao động phổ thông: 3 người

- Số LĐ hẹn phỏng vấn tại doanh nghiệp sau phiên GDVL: 11 người.

- Số người đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

III. Đánh giá chung:

  1. Về phía doanh nghiệp:

      - Phiên GDVL lần thứ nhất năm 2020 là thời điểm cận kề ngày tết Nguyên Đán nên những doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lâu dài vẫn tham gia tuyển dụng tại Phiên GDVL.

      - Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu của các doanh nghiệp trong phiên GDVL lần thứ nhất chủ yếu là các ngành nghề như: Quản lý, kỹ thuật, kế toán, bán hàng, cộng tác viên,…

2.  Về phía người lao động:

      Tại phiên giao dịch tháng 1/2020 với những vị trí việc làm thu hút nhưng người lao động không có nhu cầu đi làm việc nên tỷ lệ kết nối thành công thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái (11 người).

 Sàn giao dịch việc làm đã chủ động trong công tác đưa thông tin thị trường lao động, vị trí tuyển dụng trên trang Web và Facebook của trung tâm tạo điều kiện cho người lao động có nhiều hình thức lựa chọn, đăng ký phỏng vấn.

 

          BAN TỔ CHỨC SÀN GDVL

    TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

 

 

 

   Nguyễn Xuân Thời

 

 

NGƯỜI LẬP

 

(đã ký)

 

 

 

           Nguyễn Thị Quỳnh Em