THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHỀ

  • 31/03/2020
  • 203

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI; 
ĐỊA CHỈ Thôn 6 - Xã Diên Phú - TP Pleiku - Gia Lai
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN CÁC LỚP HỌC NGHỀ CÓ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, 
1. Sửa chữa Ô tô(Động cơ, điện, Sơn đồng)
10 người trở lên
Thời gian học từ 3 tháng – 6tháng
Hình thức học: Tập trung hoặc vừa học vừa làm tùy nhu cầu của người học
Mức học phí Từ 3 triệu đến 6 triệu
2. Hàn gò
10 người trở lên
Thời gian học từ 3 tháng – 6tháng
Hình thức học: Tập trung hoặc vừa học vừa làm tùy nhu cầu của người học
Mức học phí Từ 3 triệu đến 6 triệu
3. May 
10 người trở lên
Thời gian học từ 3 tháng – 6tháng
Hình thức học: Tập trung hoặc vừa học vừa làm tùy nhu cầu của người học
Mức học phí Từ 3 triệu đến 6 triệu
4. Nấu ăn
10 người trở lên
Thời gian học từ 3 tháng – 6tháng
Hình thức học: Tập trung hoặc vừa học vừa làm tùy nhu cầu của người học
Mức học phí Từ 3 triệu đến 6 triệu
5. Phục vụ: buồng phòng, lễ tân, 
10 người trở lên
Thời gian học từ 3 tháng – 6tháng
Hình thức học: Tập trung hoặc vừa học vừa làm tùy nhu cầu của người học
Mức học phí Từ 3 triệu đến 6 triệu
6. Văn thư lưu trữ 
10 người trở lên
Thời gian học từ 3 tháng – 6tháng
Hình thức học: Tập trung hoặc vừa học vừa làm tùy nhu cầu của người học
Mức học phí Từ 3 triệu đến 6 triệu