DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH GIA LAI ĐẠT YÊU CẦU KỲ THI TIẾNG HÀN ĐỢT 2 NĂM 2020 TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO KÈM CÔNG VĂN SỐ 500/TTLĐNN-TCLĐ NGÀY 16/7/2020

  • 28/07/2020
  • 722