Danh sách người lao động tỉnh gia lai đạt yêu cầu kỳ thi tiếng hàn đợt 2 năm 2020 trong ngành sản xuất chế tạo kèm công văn số 500/ttlđnn-tclđ ngày 16/7/2020

  • 28/07/2020
  • 834