TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM GIA LAI: Tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động

  • 01/10/2020
  • 247

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM GIA LAI: Tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động

Nhằm Thực hiện tốt công tác thông tin về thị trường lao động; tư vấn, định hướng, giới thiệu việc làm trong nước; đào tạo nghề, tư vấn xuất khẩu lao động; thực hiện chính sách BHTN… Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia lai đã Phối hợp với Phòng Lao động TB& XH và các Ban ngành Đoàn thể huyện Ia Pa Ngày 26-27/9 /2020 tổ chúc phiên giao dịch lưu động tại thôn Ma rơn 3, xã Ia Mrơn và tại xã Chư Mố Huyện Ia Pa, đã thu hút hơn 230 người lao động đến tham gia và lựa chọn công viêc phù hợp với năng lực, trình độ của mình , kết quả đã giới thiệu trực tiếp cho 10 người chọn công việc trong nước và 06 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

( hình ảnh phiên giao dịch việc làm tại huyện Ia Pa)

( Trưởng thôn Ma rơn 3 tâm sự cùng Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm về vị trí việc làm trống)