Thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021

  • 09/02/2021
  • 158


Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động... dễ dàng chủ động sắp xếp công việc và liên hệ công tác, làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai trong dịp trước và sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai xin thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán như sau:

Theo quy định của Nhà nước về việc nghỉ các ngày Lễ - Tết trong năm 2021, số ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 là 07 (bảy) ngày. Bắt đầu từ ngày Thứ Tư 10/02/2021 đến hết ngày Thứ Ba 16/02/2021 (tức từ ngày 29 Tháng Chạp năm Canh Tí đến ngày mùng 5 Tháng Giêng năm Tân Sửu). Ngày Thứ Tư 17/02/2021, Trung tâm làm việc lại bình thường.