Tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động tại xã Kon Giang

  • 01/04/2021
  • 104

Ngày 01/4/2021 Trung tâm dịch vụ việc làm Gia lai phối hợp phòng Lao động - Xã hội Thương Binh và Huyện Đoàn huyện Đak Đoa, UBND xã Kon Giang tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động tại xã Kon Giang hoàn toàn miễn phí, đây là dịp người lao động lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với mình để có thu nhập ổn định. kính mời.