Thông báo tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động cho hạ sỹ quan, binh sỹ xuất ngũ và thanh niên tháng 01 năm 2022.

  • 13/01/2022
  • 456