TT 01 2022 BLĐTBXH MẪU THÔNG TIN VỀ CUNG LAO ĐỘNG VÀ MẪU THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG)

  • 28/04/2022
  • 6442

CUNG LAO ĐỘNG

CẦU LAO ĐỘNG

 


TẢU VỀ TẠI ĐÂY:

MẪU NGƯỜI CUNG LAO ĐỘNG

MẪU CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRANG 1 

MẪU CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRANG 2