Công văn Số: 761 /SLĐTBXH-CSLĐ V/v thông báo kế hoạch tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp.

  • 11/05/2022
  • 682

Số: 761 /SLĐTBXH-CSLĐ V/v thông báo kế hoạch tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp.

CV 260/TTLĐNN/TCLĐ về việc phối hợp thông báo tuyển dụng Người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo phương pháp tuyển dụng trực tiếp