Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Gia Lai thông báo HAGL tuyển dụng Kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Lào.

  • 18/05/2022
  • 1542

HAGL tuyển dụng Kỹ sư nông nghiệp làm việc tại Lào.

Mời liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm tỉnh Gia Lai

0269.3.824.228 (Phòng Tư Vấn - Giới Thiệu Việc Làm)