Hàn Quốc: Chỉ tiêu tiếp nhận lao động nước ngoài năm 2022 và một số chính sách liên quan

  • 24/05/2022
  • 925

 

Ngày 28/12/2021, Ủy ban Chính sách nhân lực nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc đã họp và thống nhất chỉ tiêu tiếp nhận lao động nước ngoài theo Chương trình EPS, đồng thời, công bố một số chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài trong năm 2022, cụ thể một số nội dung chính như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận lao động nước ngoài năm 2022

Tổng chỉ tiêu tiếp nhận lao động nước ngoài theo Chương trình EPS Hàn Quốc sẽ tiếp nhận trong năm 2022 được quyết định ở mức 59.000 người (tăng 7.000 chỉ tiêu so với năm 2021), được phân bổ theo ngành nghề như sau:

- Ngành sản xuất chế tạo: 44.500 chỉ tiêu (tăng 6.800 chỉ tiêu so với năm 2021);

- Ngành nông nghiệp, chăn nuôi: 8.000 chỉ tiêu (tăng 1.600 chỉ tiêu so với năm 2021);

- Ngành ngư nghiệp: 4.000 chỉ tiêu (tăng 1.000 chỉ tiêu so với năm 2021);

- Ngành xây dựng: 2.400 chỉ tiêu (tăng 600 chỉ tiêu so với năm 2021)

- Ngành dịch vụ: 100 chỉ tiêu (giữ nguyên so với năm 2021).

2. Một số chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài

2.1 Bổ sung đối tượng chuyển đổi sang visa lao động phổ thông E-9

Ủy ban Chính sách nhân lực nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc cho phép du học sinh visa D-2 (đến từ một trong 16 quốc gia phái cử lao động EPS), sau khi tốt nghiệp được phép chuyển đổi sang visa E-9 và làm việc lâu dài tại Hàn Quốc. Một số yêu cầu khi chuyển đổi bao gồm: đảm bảo các điều kiện cơ bản khi dự tuyển diện lao động phái cử visa E-9; trong thời gian học tại Hàn Quốc không cư trú bất hợp pháp; thành tích học tập trung bình đạt điểm C trở lên; trình độ tiếng Hàn đạt TOPIK 3 trở lên. Quy mô chuyển đổi hàng năm khoảng 5.000 - 6.000 người, tương đương khoảng 10% chỉ tiêu tiếp nhận lao động EPS hàng năm. Để thực hiện chính sách nêu trên, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ thay đổi một số nội dung của Luật Tuyển dụng lao động nước ngoài, các hướng dẫn thực hiện Luật kèm theo và có thể sẽ yêu cầu bổ sung nội dung này trong Biên bản ghi nhớ với các quốc gia phái cử lao động EPS.

- Lao động visa giáo sư (E-1) và visa kỹ sư chuyên ngành (E-7) trong thời gian tìm việc có thể được chuyển đổi sang visa E-9 nếu có nguyện vọng.

2.2 Gia hạn thời gian cư trú 01 năm cho người lao động làm việc theo Chương trình EPS

- Chính phủ Hàn Quốc đồng ý cho phép tự động gia hạn thời gian cư trú thêm 01 năm đối với lao động nước ngoài theo Chương trình EPS (visa E-9) có thời điểm kết thúc hợp đồng (hợp đồng 03 năm hoặc hợp đồng 4 năm 10 tháng)

trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến 12/4/2022. Bắt đầu từ ngày 28/12/2021, người lao động thuộc diện được gia hạn có thể kiểm tra thời hạn cư trú của mình trên trang www.hikorea.go.kr. Sau thời điểm Quý I/2022, nếu tình hình nhập cảnh của lao động nước ngoài vẫn khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Ủy ban Chính sách nhân lực nước ngoài có thể tiến hành họp và quyết định tiếp tục gia hạn thời gian cư trú đối với các loại đối tượng khác.

- Những trường hợp không được tự động gia hạn bao gồm: người đã về nước hẳn; người xuất cảnh vào ngày 28/12/2021; người đã đăng ký xin gia hạn thời gian cư trú (trực tiếp hoặc trực tuyến) trước ngày 28/12/2021; người không rõ địa chỉ cư trú; người chậm nộp thuế và bảo hiểm y tế; người đã được gia hạn thời gian cư trú với các lý do không liên quan đến dịch bệnh Covid-19 hoặc đã được bảo lưu thời hạn xuất cảnh (đã được gia hạn thời gian cư trú để chờ chuyến bay về nước); người quá thời hạn xin đăng ký chuyển xưởng (01 tháng); người quá thời hạn tìm việc mới (03 tháng); người đã được gia hạn hợp đồng thêm 01 năm 10 tháng trước ngày 28/12/2021.

- Trong trường hợp vào ngày thi hành chính sách này, người lao động không có nơi làm việc sẽ chỉ được gia hạn thêm 03 tháng kể từ ngày hết hạn thời gian cư trú, sau khi được chuyển đổi nơi làm việc sẽ tiếp tục được gia hạn thời gian cư trú thêm 09 tháng.

- Đối với lao động hết hạn hợp đồng 03 năm đang xin đăng ký gia hạn thêm 01 năm 10 tháng, trước ngày thi hành chính sách này, chủ sử dụng lao động xin đăng ký hủy gia hạn 01 năm 10 tháng thì người lao động đó thuộc đối tượng được tự động gia hạn thời gian cư trú thêm 01 năm theo chính sách này.

2.3 Tăng số lượng lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp

Chính phủ Hàn Quốc quyết định tăng số lượng lao động được phép sử dụng tại doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp ngành sản xuất chế tạo có dưới 50 lao động thì được tăng 20% số lao động nước ngoài được phép sử dụng; doanh nghiệp ngành ngư nghiệp được tăng thêm từ 02 - 04 người.

2.4 Bổ sung các chính sách liên quan đến lao động thời vụ

Ngày 24/12/2021, Bộ Tư pháp Hàn Quốc có thông báo dự kiến áp dụng một số quy định liên quan đến lao động thời vụ như: mở rộng phạm vi đối với người nước ngoài được tham gia lao động thời vụ tạm thời; mở rộng các chế độ ưu tiên đối với lao động thời vụ trung thành như đảm bảo cơ hội tái nhập cảnh; đối với lao động thời vụ visa E-8 làm việc trung thành trong thời hạn 05 năm thì có thể được phép chuyển sang visa lao động kỹ sư chuyên ngành (E-7-5) để được phép làm việc ổn định tại địa phương; áp dụng bắt buộc quy định về tiền ký quỹ đối với lao động thời vụ khi hai địa phương ký Biên bản Thỏa thuận hợp tác; tăng cường xử phạt và hạn chế việc tuyển dụng lao động nước ngoài đối với chủ sử dụng lao động có sử dụng lao động cư trú bất hợp pháp. Ban sẽ tiếp tục theo dõi để báo cáo thời điểm áp dụng cụ thể chính sách này.

Cục quản lý lao động ngoài nước