Thông báo Tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 Năm thành lập Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm tỉnh Gia Lai

  • 14/09/2022
  • 636

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH GIA LAI THÔNG BÁO:

Tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm tỉnh Gia Lai

- Thời Gian: 01 Ngày - 17/9/2022

- Địa điểm: Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm tỉnh Gia Lai

- Địa chỉ: số 50 Sư Vạn Hạnh - P. Hội Thương - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai