Danh sách tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm định kỳ ngày 10/10/2022 tại Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm tỉnh Gia Lai

  • 07/10/2022
  • 1432

- Địa chỉ:  50 Sư Vạn Hạnh -  P. Hội Thương - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai 

- Đt: 0269.3.824.228

XEM TẠI ĐÂY