Số 08/SLĐTBXH-CSLĐ Vv phối hợp tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01/2023.

  • 05/01/2023
  • 268