Mức lương tối thiểu áp dụng năm 2023 tại Hàn Quốc

  • 06/02/2023
  • 415

 

Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc vừa thông báo về việc áp dụng mức lương tối thiểu cho năm 2023 tại Hàn Quốc, cụ thể như sau:

- Mức lương tối thiểu theo giờ là 9,620 wontính theo tháng (chuẩn tổng 209 giờ/tháng, 40 giờ/tuần + 8 giờ/tuần thời gian nghỉ có lương) là 2,010,580 won;

- Thời gian áp dụng: từ 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023;

- Phạm vi áp dụng: áp dụng đồng nhất trong tất cả các doanh nghiệp không phân biệt loại hình doanh nghiệp.