Công văn số 660/SLĐTBXH-CSLĐ V/v thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tiếng Hàn trong ngành nông nghiệp và xây dựng theo Chương trình EPS đợt 01 năm 2023 và thông báo Chiêu sinh lớp tiếng Hàn năm 2023 của Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Gia Lai!

  • 11/05/2023
  • 87