phiên giao dịch việc làm chuyên đề cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2024.

  • 27/01/2024
  • 410

Triển khai thực hiện kế hoạch số 47/KH-DVVL ngày 18/01/2024 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai về việc Tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2024.

Hôm nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Gia Lai đã phối hợp cùng Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Gia Lai tổ chức Phiên giao dịch việc chuyên đề cho 208 quân nhân Tiểu đoàn bộ binh 50  hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2024.

Tại phiên giao dịch việc làm, các quân nhân tại ngũ đã được các nhân viên của Trung tâm Dvvl tỉnh Gia Lai tư vấn thông tin tuyển dụng của hàng trăm công ty đang có nhu cầu tuyển dụng hàng nghìn việc làm trong nước và ngoài nước.

 Phiên giao dịch việc làm còn có sự tham gia tư vấn tuyển dụng trực tiếp của công ty XKLĐ MD và Công ty CP Hợp Tác Nhân Lực Quốc Tế Vinaco, tư vấn tuyển sinh của trường Cao Đẳng số 21, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai 

 

Một số hình ảnh diễn ra của Phiên giao dịch việc làm.