Phiên giao dịch việc làm cho Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2024.

  • 29/01/2024
  • 318

Căn cứ Giấy mời số 114/GM-BCH ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Ban chỉ huy Quân sự thành phố Pleiku về việc mời Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Gia Lai đến dự và gặp mặt đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương. Hôm nay, tại Hội trường Ban chỉ huy quân sự thành phố Pleiku (16 Wừu, phường Iakring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) Trung tâm Dịch vụ Việc làm tính Gia Lai đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thành phố Pleiku và các Công ty , Đơn vị tổ chức Phiên giao dịch việc làm cho Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2024.

Một số hình ảnh tại Phiên giao dịch việc làm.