HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Hình hoạt động Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Gia Lai

Ngày hội khởi nghiệp lập nghiệp cho Thanh niên 2

Ngày hội khởi nghiệp lập nghiệp cho Thanh niên 2