DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo dục/Đào tạo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ĐẶNG MINH THÔNG NGUYỄN ĐẶNG MINH THÔNG Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

15/02/2024

Khu vực làm:
- Thị xã An Khê, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ H LUIN NIÊ H LUIN NIÊ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

21/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Tỉnh Đăk Lăk
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TOÀN NGUYỄN VĂN TOÀN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

27/05/2023

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ RƠ CHÂM LONG RƠ CHÂM LONG Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sinh viên (đang học)

08/02/2022

Khu vực làm:
- Thị trấn Ia Ly, Huyện Chư Păh, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ HỒNG THẮNG LÊ THỊ HỒNG THẮNG Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

21/01/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRIỆU THỊ CHINH TUYẾT TRIỆU THỊ CHINH TUYẾT Giới tính: Nữ Tuổi: 36 12/12

09/06/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

26/05/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN ANH TUẤN NGUYỄN ANH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH HÒA NGUYỄN THỊ MINH HÒA Giới tính: Nữ Tuổi: 35 12/12

11/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN TRÀ NGUYỄN XUÂN TRÀ Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

31/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ phạm hồ hoàn hảo phạm hồ hoàn hảo Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

06/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Phượng Hoàng Thị Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

25/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ LONG BÙI THỊ LONG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/06/2019

Khu vực làm:
- Huyện Đức Cơ, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRANG NGUYỄN TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Cao đẳng nghề

19/02/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Giáo dục/Đào tạo Kinh nghiệm: 2 tháng