DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luật - Bảo hiểm - Tư vấn - Bảo vệ - Vận tải

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN HỒNG NGUYỄN XUÂN HỒNG Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

01/12/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật - Bảo hiểm - Tư vấn - Bảo vệ - Vận tải Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HẰNG NGUYỄN THỊ HẰNG Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

02/11/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật - Bảo hiểm - Tư vấn - Bảo vệ - Vận tải Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUỐC TUẤN TRẦN QUỐC TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

26/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật - Bảo hiểm - Tư vấn - Bảo vệ - Vận tải Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trịnh Đăng Trịnh Đăng Giới tính: Nam Tuổi: 19 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

06/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật - Bảo hiểm - Tư vấn - Bảo vệ - Vận tải Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TẤN VĨNH NGUYỄN TẤN VĨNH Giới tính: Nam Tuổi: 33 09/12

06/06/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 6.000.000>>
Ngành: Luật - Bảo hiểm - Tư vấn - Bảo vệ - Vận tải Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Siu Kiên Siu Kiên Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

19/05/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật - Bảo hiểm - Tư vấn - Bảo vệ - Vận tải Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG VĂN HÙNG DƯƠNG VĂN HÙNG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

17/03/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật - Bảo hiểm - Tư vấn - Bảo vệ - Vận tải Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thành Long Nguyễn Thành Long Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

21/07/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật - Bảo hiểm - Tư vấn - Bảo vệ - Vận tải Kinh nghiệm: 2 năm