DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ thông tin - Viễn Thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoàng Vĩ Nguyễn Hoàng Vĩ Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

24/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin - Viễn Thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI PHƯỚC VƯƠNG BÙI PHƯỚC VƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

12/12/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin - Viễn Thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Văn Chung Lê Văn Chung Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/08/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin - Viễn Thông Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Ngọc Sang Trần Ngọc Sang Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 10.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin - Viễn Thông Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ HOÀNG DIỄM PHẠM THỊ HOÀNG DIỄM Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

18/02/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin - Viễn Thông Kinh nghiệm: Chưa có