DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ thông tin - Viễn Thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI MINH KHẢI BÙI MINH KHẢI Giới tính: Nam Tuổi: 37 Sơ cấp nghề

12/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Lao động phổ thông Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin - Viễn Thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐÀM QUANG THIỆN ĐÀM QUANG THIỆN Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin - Viễn Thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ QUỐC THĂNG HỒ QUỐC THĂNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

01/02/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công nghệ thông tin - Viễn Thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Ngọc Minh Trần Ngọc Minh Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
- Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin - Viễn Thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Bá Hoàng Nguyễn Bá Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

20/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin - Viễn Thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ball Ball Giới tính: Nam Tuổi: 59 Tốt nghiệp Đại học

15/03/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 4,500,000
Ngành: Công nghệ thông tin - Viễn Thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN HỮU TÂM ĐOÀN HỮU TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/02/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin - Viễn Thông Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TUẤN VŨ NGUYỄN TUẤN VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/02/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin - Viễn Thông Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoàng Vĩ Nguyễn Hoàng Vĩ Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

24/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin - Viễn Thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI PHƯỚC VƯƠNG BÙI PHƯỚC VƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

12/12/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin - Viễn Thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Văn Chung Lê Văn Chung Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/08/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin - Viễn Thông Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Ngọc Sang Trần Ngọc Sang Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

14/05/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 10.000.000
Ngành: Công nghệ thông tin - Viễn Thông Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ HOÀNG DIỄM PHẠM THỊ HOÀNG DIỄM Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

18/02/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ thông tin - Viễn Thông Kinh nghiệm: Chưa có