DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ THỊ KIM CHI HÀ THỊ KIM CHI Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

08/01/2024

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6.000.000-7.000.000
Ngành: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XA THÙY LINH NGUYỄN XA THÙY LINH Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

13/06/2023

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUỲNH NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

11/04/2023

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ KIM QUỲNH TRẦN THỊ KIM QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/04/2023

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: 6 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYEN THI DA VY NGUYEN THI DA VY Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

15/02/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LINH NHI NGUYỄN THỊ LINH NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

22/11/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ NHƯ THẢO TRẦN THỊ NHƯ THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

08/09/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000 - 10.000.000
Ngành: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM NGUYỄN THỤY MIÊN PHẠM NGUYỄN THỤY MIÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Đại học

26/12/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Tiểu Thành Lê Tiểu Thành Giới tính: Nam Tuổi: 23 Sinh viên (đang học)

23/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ MỸ TRINH LÊ THỊ MỸ TRINH Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Đại học

22/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ hoàng thị thu hằng hoàng thị thu hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

11/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5000000
Ngành: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÁI PHẠM TƯỜNG VY THÁI PHẠM TƯỜNG VY Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

27/08/2021

Khu vực làm:
- Thị xã Ayun Pa, Gia Lai
- Huyện Phú Thiện, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: 1 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THANH THÚY LÊ THỊ THANH THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

23/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NAM NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NAM Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Thị Hiếu Ngô Thị Hiếu Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

20/07/2021

Khu vực làm:
- Thị xã An Khê, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN HƯNG NGUYỄN VĂN HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Yêu cầu khác

15/07/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HỒNG HUỆ NGUYỄN THỊ HỒNG HUỆ Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

27/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THANH THUẬN TRẦN THỊ THANH THUẬN Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

03/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
- Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai
- Huyện Phú Thiện, Gia Lai
- Thành Phố Hồ Chí Minh
Vị trí ứng tuyển: Thư ký Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Tình Nguyễn Văn Tình Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

09/09/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nhân viên văn phòng Kinh nghiệm: 4 năm 7 tháng