DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng - Kiến trúc - Gỗ - Trang trí nội thất

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC BỬU TRẦN NGỌC BỬU Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

31/12/2023

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng - Kiến trúc - Gỗ - Trang trí nội thất Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ TRÍ THỨC LÊ TRÍ THỨC Giới tính: Nam Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

28/06/2023

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng - Kiến trúc - Gỗ - Trang trí nội thất Kinh nghiệm: 8 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ XUÂN ĐƯỢC ĐỖ XUÂN ĐƯỢC Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

11/10/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 10tr-12tr
Ngành: Xây dựng - Kiến trúc - Gỗ - Trang trí nội thất Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HUYNH LÊ HUYNH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/03/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7.000.000
Ngành: Xây dựng - Kiến trúc - Gỗ - Trang trí nội thất Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN PHÚC PHAN VĂN PHÚC Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

12/01/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 11 triệu
Ngành: Xây dựng - Kiến trúc - Gỗ - Trang trí nội thất Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ VĂN MẠNH ĐỖ VĂN MẠNH Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

27/12/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 10.000.000
Ngành: Xây dựng - Kiến trúc - Gỗ - Trang trí nội thất Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ huỳnh nhật tài huỳnh nhật tài Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

20/11/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng - Kiến trúc - Gỗ - Trang trí nội thất Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Minh Nhật Phạm Minh Nhật Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng - Kiến trúc - Gỗ - Trang trí nội thất Kinh nghiệm: 1 năm 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN TẤN QUANG VINH TRẦN TẤN QUANG VINH Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

15/12/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng - Kiến trúc - Gỗ - Trang trí nội thất Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM MINH TÂM PHẠM MINH TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

07/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng - Kiến trúc - Gỗ - Trang trí nội thất Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN CÔNG THÀNH TRẦN CÔNG THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng - Kiến trúc - Gỗ - Trang trí nội thất Kinh nghiệm: 1 năm