DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y tế - Chăm sóc sức khỏe - Dược

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN MINH THÀNH TRẦN MINH THÀNH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

22/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Y tế - Chăm sóc sức khỏe - Dược Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NGỌC KHÁNH NGUYỄN NGỌC KHÁNH Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

31/12/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Y tế - Chăm sóc sức khỏe - Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Tấn Dũng Võ Tấn Dũng Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

12/10/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Y tế - Chăm sóc sức khỏe - Dược Kinh nghiệm: 9 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH TÂM NGUYỄN THỊ THANH TÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

14/02/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Y tế - Chăm sóc sức khỏe - Dược Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

12/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Y tế - Chăm sóc sức khỏe - Dược Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH NGA NGUYỄN THỊ THANH NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 31 12/12

23/07/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Y tế - Chăm sóc sức khỏe - Dược Kinh nghiệm: 6 năm