DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y tế - Chăm sóc sức khỏe - Dược

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH TÂM NGUYỄN THỊ THANH TÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

14/02/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Y tế - Chăm sóc sức khỏe - Dược Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Trung cấp

12/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Y tế - Chăm sóc sức khỏe - Dược Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH NGA NGUYỄN THỊ THANH NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 30 12/12

23/07/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Y tế - Chăm sóc sức khỏe - Dược Kinh nghiệm: 6 năm