DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thiếu trình độ BÙI THỊ NHƯ QUỲNH Thiếu trình độ BÙI THỊ NHƯ QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Yêu cầu khác

28/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DÃ VỸ NGUYỄN THỊ DÃ VỸ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

25/03/2024

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DUONG THỊ NGOC HƯƠNG DUONG THỊ NGOC HƯƠNG Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

06/03/2024

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: 10000000
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THÁI LAN ANH THÁI LAN ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

29/02/2024

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: TỪ 6 TRIỆU TRỞ LÊN
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đại Đức Nguyễn Đại Đức Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

18/02/2024

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN NGUYỄN THỊ HỒNG KỲ PHAN NGUYỄN THỊ HỒNG KỲ Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

29/10/2023

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Chí Thành Tâm Nguyễn Chí Thành Tâm Giới tính: Nam Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

04/10/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN ANH QUỐC TRẦN ANH QUỐC Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

13/09/2023

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HUỲNH THANH NGỮ HUỲNH THANH NGỮ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

08/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Giang Nguyễn Thị Giang Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Như Ý Trần Thị Như Ý Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Yêu cầu khác

12/06/2023

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN CHUYÊN THUẬN NGUYỄN CHUYÊN THUẬN Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Yêu cầu khác

26/04/2023

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
- Huyện Đăk Đoa, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: trên 10.000.000
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: 8 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ DUNG NGUYỄN THỊ DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 30 12/12

03/03/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: 5tr - 10tr
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN TẤN NGUYỄN VĂN TẤN Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

01/02/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thanh Châu Trần Thanh Châu Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Yêu cầu khác

14/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG ĐĂNG KHÁNH DƯƠNG ĐĂNG KHÁNH Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

27/07/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH HIẾU NGUYỄN MINH HIẾU Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/06/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

22/06/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: 7 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM TRẦN CÔNG PHẠM TRẦN CÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN TUẤN ANH TRẦN TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 31 Yêu cầu khác

11/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luong Quoc Duy Luong Quoc Duy Giới tính: Nam Tuổi: 20 Yêu cầu khác

07/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH HIỆP NGUYỄN THANH HIỆP Giới tính: Nữ Tuổi: 20 12/12

05/01/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THANH THẢO LÊ THANH THẢO Giới tính: Nam Tuổi: 35 12/12

22/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MA THỊ THU HIỀN MA THỊ THU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Thư ký Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ phan thị trà my phan thị trà my Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Yêu cầu khác

16/12/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nguyễn tấn đạt nguyễn tấn đạt Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

16/12/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THANH NGUYỄN VĂN THANH Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/08/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN TIẾN DŨNG PHAN VĂN TIẾN DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trung cấp nghề

24/07/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
- Huyện Chư Sê, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: thỏa thuận
Ngành: zzz Ngành khác - TUYỂN DỤNG nhiều công việc Kinh nghiệm: 3 năm