DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ zzz Ngành khác

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MINH HIẾU NGUYỄN MINH HIẾU Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/06/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

22/06/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác Kinh nghiệm: 7 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM TRẦN CÔNG PHẠM TRẦN CÔNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN TUẤN ANH TRẦN TUẤN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 29 Không yêu cầu

11/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luong Quoc Duy Luong Quoc Duy Giới tính: Nam Tuổi: 18 Không yêu cầu

07/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THANH HIỆP NGUYỄN THANH HIỆP Giới tính: Nữ Tuổi: 18 12/12

05/01/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THANH THẢO LÊ THANH THẢO Giới tính: Nam Tuổi: 33 12/12

22/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ MA THỊ THU HIỀN MA THỊ THU HIỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Thư ký Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ phan thị trà my phan thị trà my Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Không yêu cầu

16/12/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nguyễn tấn đạt nguyễn tấn đạt Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

16/12/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN THANH NGUYỄN VĂN THANH Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/08/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: zzz Ngành khác Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN VĂN TIẾN DŨNG PHAN VĂN TIẾN DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Trung cấp nghề

24/07/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
- Huyện Chư Sê, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: thỏa thuận
Ngành: zzz Ngành khác Kinh nghiệm: 3 năm