DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ dương thị ngọc hương dương thị ngọc hương Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

15/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: thỏa thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thái Ánh Nguyệt Thái Ánh Nguyệt Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

04/01/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 14-18 triệu đồng/ tháng
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ HẢI YẾN LÊ HẢI YẾN Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LỆ THU NGUYỄN THỊ LỆ THU Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

05/11/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bé Nguyễn Thị Bé Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

18/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ ĐÌNH PHIÊN VÕ ĐÌNH PHIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYÊN THỊ DIỆU THỪA NGUYÊN THỊ DIỆU THỪA Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

08/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ LAN TRÂM LÊ THỊ LAN TRÂM Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

19/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 3 năm 3 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM QUỐC HƯỞNG PHẠM QUỐC HƯỞNG Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

11/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 20 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRAN THI HUONG MO TRAN THI HUONG MO Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

17/08/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 7 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ DUNG LÊ THỊ DUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

03/08/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ TÚ ANH NGUYỄN THỊ TÚ ANH Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/07/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HÀ HƯNG NGUYỄN HÀ HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

22/07/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
- Huyện Chư Păh, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 5.000.000
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HIẾU MINH NGUYỄN HIẾU MINH Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

21/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Tấn Nguyễn Văn Tấn Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

16/07/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ ĐÌNH PHIÊN VÕ ĐÌNH PHIÊN Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

31/05/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: thoa thuan
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG THỊ NGỌC TRANG ĐẶNG THỊ NGỌC TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6.000.000 - 7.000.000
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ ÁNH PHƯỢNG LÊ THỊ ÁNH PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

05/04/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Không yêu cầu

20/03/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN DŨNG TRẦN DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 20 Tốt nghiệp Đại học

30/09/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ NHƯ QUỲNH VŨ THỊ NHƯ QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Tốt nghiệp Đại học

06/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Thu Điệp Huỳnh Thị Thu Điệp Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Tốt nghiệp Đại học

03/09/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 5-10trđ
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 17 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ CÚC TRẦN THỊ CÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Cao đẳng nghề

17/04/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6.000.000
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGÔ THỊ THẢO NGÔ THỊ THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

13/02/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Kế toán Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng