DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hóa - CNTP, sinh học - Chế biến - Môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ LINH NHI NGUYỄN THỊ LINH NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

12/03/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
- Huyện Chư Păh, Gia Lai
- Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Hóa - CNTP, sinh học - Chế biến - Môi trường Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ THANH THẢO NGUYỄN THỊ THANH THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

24/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Hóa - CNTP, sinh học - Chế biến - Môi trường Kinh nghiệm: 3 năm