DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KIM QUYỀN NGUYỄN THỊ KIM QUYỀN Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

20/06/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 3 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM XUÂN LỰC PHẠM XUÂN LỰC Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Không yêu cầu

04/05/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ NGỌC TÍNH VÕ NGỌC TÍNH Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

14/04/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÙI THỊ PHƯƠNG TRANG BÙI THỊ PHƯƠNG TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/02/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYỄN THỊ HẠNH Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

05/03/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 9 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THANH Ý NHI TRẦN THANH Ý NHI Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

21/07/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Diễm Nguyễn Thị Diễm Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
- Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai
- Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện, Gia Lai
- Tỉnh Bình Định
- Tỉnh Phú Yên
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 3-5 triệu
Ngành: Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học Kinh nghiệm: Chưa có