DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN TRỊNH HOÀNG DŨNG TRẦN TRỊNH HOÀNG DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

10/05/2024

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 14000000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 7 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ ĐỨC VẮN HỒ ĐỨC VẮN Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

23/09/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN ĐẠI NGUYỄN XUÂN ĐẠI Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trung cấp nghề

02/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN HIẾU NGUYỄN VĂN HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

10/07/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUỐC CHƯƠNG TRẦN QUỐC CHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 30 Cao đẳng nghề

22/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7500000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm