DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HỒ ĐỨC VẮN HỒ ĐỨC VẮN Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

23/09/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN ĐẠI NGUYỄN XUÂN ĐẠI Giới tính: Nam Tuổi: 31 Trung cấp nghề

02/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN VĂN HIẾU NGUYỄN VĂN HIẾU Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

10/07/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUỐC CHƯƠNG TRẦN QUỐC CHƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Cao đẳng nghề

22/03/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 7500000
Ngành: Điện dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm