DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nông nghiệp - Lâm nghiệp - BVTV - Khai khoáng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ TRANG TRẦN THỊ TRANG Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

22/04/2022

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông nghiệp - Lâm nghiệp - BVTV - Khai khoáng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KSOR DAK KSOR DAK Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

25/09/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 6 000 000
Ngành: Nông nghiệp - Lâm nghiệp - BVTV - Khai khoáng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KSOR TUY KSOR TUY Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

25/08/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông nghiệp - Lâm nghiệp - BVTV - Khai khoáng Kinh nghiệm: 6 năm 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THIÊN THẢO TRẦN THỊ THIÊN THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

24/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông nghiệp - Lâm nghiệp - BVTV - Khai khoáng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHU NGHỆ TĨNH CHU NGHỆ TĨNH Giới tính: Nam Tuổi: 44 Tốt nghiệp Đại học

21/10/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông nghiệp - Lâm nghiệp - BVTV - Khai khoáng Kinh nghiệm: 15 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Thủy Thanh Hà Thủy Thanh Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

24/12/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông nghiệp - Lâm nghiệp - BVTV - Khai khoáng Kinh nghiệm: 2 năm