DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nông nghiệp - Lâm nghiệp - BVTV - Khai khoáng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN THỊ THIÊN THẢO TRẦN THỊ THIÊN THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

24/04/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông nghiệp - Lâm nghiệp - BVTV - Khai khoáng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHU NGHỆ TĨNH CHU NGHỆ TĨNH Giới tính: Nam Tuổi: 41 Tốt nghiệp Đại học

21/10/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông nghiệp - Lâm nghiệp - BVTV - Khai khoáng Kinh nghiệm: 15 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Thủy Thanh Hà Thủy Thanh Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

24/12/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông nghiệp - Lâm nghiệp - BVTV - Khai khoáng Kinh nghiệm: 2 năm