DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện – Điện tử - Điện lạnh - Tự động hóa

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ XUÂN HOÀNG VŨ XUÂN HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

03/07/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện – Điện tử - Điện lạnh - Tự động hóa Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG ĐÌNH QUÝ HOÀNG ĐÌNH QUÝ Giới tính: Nam Tuổi: 45 Tốt nghiệp Đại học

09/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện – Điện tử - Điện lạnh - Tự động hóa Kinh nghiệm: 16 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN NGỌC MINH VŨ TRẦN NGỌC MINH VŨ Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

06/04/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện – Điện tử - Điện lạnh - Tự động hóa Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG ANH TUẤN HOÀNG ANH TUẤN Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/03/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện – Điện tử - Điện lạnh - Tự động hóa Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ MINH HUY HÀ MINH HUY Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

04/03/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện – Điện tử - Điện lạnh - Tự động hóa Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ TRỌNG SỸ VŨ TRỌNG SỸ Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

23/10/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện – Điện tử - Điện lạnh - Tự động hóa Kinh nghiệm: 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN XUÂN ĐẠI NGUYỄN XUÂN ĐẠI Giới tính: Nam Tuổi: 29 Trung cấp nghề

14/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện – Điện tử - Điện lạnh - Tự động hóa Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quốc An Nguyễn Quốc An Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

04/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: >10,000,000
Ngành: Điện – Điện tử - Điện lạnh - Tự động hóa Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO TRỌNG VƯƠNG CAO TRỌNG VƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

08/11/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện – Điện tử - Điện lạnh - Tự động hóa Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THẾ NHÂN NGUYỄN THẾ NHÂN Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

15/10/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện – Điện tử - Điện lạnh - Tự động hóa Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOANG NAM HOANG NAM Giới tính: Nam Tuổi: 20 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/08/2019

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện – Điện tử - Điện lạnh - Tự động hóa Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẬU TRẦN NGỌC SƠN ĐẬU TRẦN NGỌC SƠN Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

17/06/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện – Điện tử - Điện lạnh - Tự động hóa Kinh nghiệm: Chưa có