DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Marketting/Kinh doanh/Buôn bán/Dịch vụ/Giải trí

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ VĂN HƯỞNG HÀ VĂN HƯỞNG Giới tính: Nữ Tuổi: 23 12/12

03/05/2023

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Marketting/Kinh doanh/Buôn bán/Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ KHÁNH NGUYỄN THỊ KHÁNH Giới tính: Nữ Tuổi: 48 09/12

04/12/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Marketting/Kinh doanh/Buôn bán/Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ NGỌC QUANG VÕ NGỌC QUANG Giới tính: Nam Tuổi: 25 Sinh viên (đang học)

13/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Marketting/Kinh doanh/Buôn bán/Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NHUNG NGUYỄN THỊ NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/09/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Marketting/Kinh doanh/Buôn bán/Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hữu Nhật Quang Nguyễn Hữu Nhật Quang Giới tính: Nam Tuổi: 27 12/12

27/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh Lương: 5.000.000
Ngành: Marketting/Kinh doanh/Buôn bán/Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ HỮU ĐÔ NA ĐỖ HỮU ĐÔ NA Giới tính: Nam Tuổi: 20 Sau Đại học (Th,sỹ-Tiến sỹ)

06/08/2021

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc Lương: 50000000
Ngành: Marketting/Kinh doanh/Buôn bán/Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Nguyễn Phương Thuý Trần Nguyễn Phương Thuý Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

16/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Marketting/Kinh doanh/Buôn bán/Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Trọng Nghĩa Nguyễn Trọng Nghĩa Giới tính: Nam Tuổi: 21 Tốt nghiệp Đại học

30/11/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Gia Lai
- Xã Biển Hồ, Pleiku, Gia Lai
- Thị trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Marketting/Kinh doanh/Buôn bán/Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VÕ THỊ PHƯỢNG VÕ THỊ PHƯỢNG Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/09/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 6.000.000
Ngành: Marketting/Kinh doanh/Buôn bán/Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THÚY HẢI NGUYỄN THÚY HẢI Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

13/08/2020

Khu vực làm:
- Thành phố Pleiku, Gia Lai
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Marketting/Kinh doanh/Buôn bán/Dịch vụ/Giải trí Kinh nghiệm: 1 năm