DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên QA, QC..

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THANH NGA LÊ THỊ THANH NGA Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

24/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: nhân viên QA, QC.. Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyen Thi Thanh Huong Nguyen Thi Thanh Huong Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

15/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: nhân viên QA, QC.. Kinh nghiệm: 2 năm