Hoạt động phòng Tài Chính Tổng Hợp

Thông báo Lịch nghỉ lễ 2/9/2023 28/08/2023

Lịch nghỉ lễ 2/9/2023 của công chức, viên chức là 4 ngày liên tục (từ thứ Sáu ngày 1/9 đến hết thứ Hai ngày 4/9), được hưởng nguyên lương.