Bảo hiểm thất nghiệp

Tự ý nghỉ việc không báo trước có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? 07/03/2022

Trong trường hợp người lao động tự ý nghỉ việc không báo trước cho người sử dụng lao động thì người lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?

Thực hiện cơ chế tạo nguồn năm 2022 để chi trả tiền lương, trợ cấp 08/12/2021

Tại dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc thực hiện cơ chế tạo nguồn năm 2022 để thực hiện tiền lương, trợ cấp.

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp không? 04/11/2021

Hiện, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội, Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của tôi ký ngày 24/9/2021, tôi được hưởng 5 tháng trợ cấp thất nghiệp và được bảo lưu 4 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp? 04/11/2021

Trường hợp người lao động tự ý nghỉ việc và công ty ban hành Quyết định thể hiện người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động gặp khó giữa đại dịch 04/11/2021

Với mục tiêu hỗ trợ người lao động thất nghiệp sớm ổn định cuộc sống và nhanh chóng tìm được việc làm mới, chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ra đời và trở thành “bệ đỡ” giúp người lao động khi khó khăn, đặc biệt trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.