Bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục giải quyết đăng ký tham gia BHXH lần đầu 18/11/2022

Căn cứ Điều 99 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc giải quyết đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) lần đầu như sau.

Đề xuất sửa đổi quy định về bảo hiểm thất nghiệp 10/10/2022

Bộ LĐ-TB&XH đang đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi). Trong đó, bộ đề xuất hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp hướng tới là công cụ quản trị thị trường lao động.

9 tháng: Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm đều giảm 04/10/2022

(Dân sinh) - Theo Tổng Cục Thống kê, tình hình lao động, việc làm quý III/2022 tiếp tục đà phục hồi, lực lượng lao động, số người đang làm việc và thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm giảm so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước.

Đồng bộ hết dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT với dữ liệu dân cư 09/09/2022

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch 2207/KH-BHXH về triển khai cập nhật bổ sung số định danh cá nhân/CCCD của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu do BHXH quản lý và cài đặt, phê duyệt sử dụng ứng dụng VssID- BHXH số.

Một số quy định chung của Luật bảo hiểm xã hội 09/09/2022

Một số quy định chung của Luật bảo hiểm xã hội, ban hành ngày 20/11/2014, có hiệu lực ngày 01/01/2016, gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

Số ngày nghỉ hưởng chế độ ốm đau tối đa bao nhiêu? 18/07/2022

Chế độ ốm đau là một trong những quyền lợi mà người lao động được hưởng khi có tham gia BHXH bắt buộc và đáp ứng điều kiện luật định.

Tự ý nghỉ việc không báo trước có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? 07/03/2022

Trong trường hợp người lao động tự ý nghỉ việc không báo trước cho người sử dụng lao động thì người lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?