Bảo hiểm thất nghiệp

GIA LAI: ĐA DẠNG HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 03/01/2020

(GLO)- Để chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến với chủ doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. 

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Gia Lai: Phối hợp thực hiện hiệu quả 03/01/2020

(GLO)- Xác định công tác phối hợp là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) và Bưu điện tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện khá hiệu quả chính sách này.

Bản tin Bảo hiểm thất nghiệp tháng 10/2019 05/11/2019

BẢN TIN
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 10/2019

Gia Lai: Đa dạng hình thức tuyên truyền bảo hiểm thất nghiệp 10/09/2019

GLO)- Để chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến với chủ doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ BHTN 2019 09/09/2019

Được sự phối hợp của Bưu điện tỉnh Gia Lai và phòng giáo dục các huyện, tháng 8/2019 Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về chính sách Bảo hiểm cho các cán bộ, nhân viên các điểm chi trả trợ cấp thất nghiệp tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giải quyết chế độ BHXH cho 3,54 triệu lượt người 18/07/2017

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,16 triệu, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 11,24 triệu, BHXH tự nguyện 240.000 và BHYT là 76,39 triệu người.

<__