Bảo hiểm thất nghiệp

GIA LAI: ĐA DẠNG HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 03/01/2020

(GLO)- Để chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến với chủ doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. 

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Gia Lai: Phối hợp thực hiện hiệu quả 03/01/2020

(GLO)- Xác định công tác phối hợp là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) và Bưu điện tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện khá hiệu quả chính sách này.

Bản tin Bảo hiểm thất nghiệp tháng 10/2019 05/11/2019

BẢN TIN
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THÁNG 10/2019

Gia Lai: Đa dạng hình thức tuyên truyền bảo hiểm thất nghiệp 10/09/2019

GLO)- Để chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến với chủ doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. 

<__