Việc làm ngoài nước

Phòng ngừa rủi ro cho lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 29/10/2021

Đi làm việc ở nước ngoài đã giúp nhiều người lao động có công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhiều gia đình. Tuy nhiên, người lao động cũng phải đối mặt với không ít rủi ro trên hành trình mưu sinh. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc được an toàn, được bảo vệ, người lao động lựa chọn con đường chính thức thay vì đi bất hợp pháp…

Quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu người lao động đi làm việc ở nước ngoài 05/07/2021

Bộ LĐTB&XH đang dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, vận hành, cập nhật và chia sẻ cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 14/05/2021

Ngày 06/5/2021, Bộ LĐTBXH ban hành Quyết định 526/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm.