Xuất Khẩu Lao Động

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG CÔNG TY HHCP MẠCH ĐIỆN TỬ NAM Á ĐỢT THÁNG 9-12/2019 11/09/2019

 

ĐƠN HÀNG CÔNG TY HHCP MẠCH ĐIỆN TỬ NAM Á

Kết quả Vòng 1 - Thi tiếng Hàn năm 2019 trong ngành sản xuất chế tạo, xây dựng và kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực 15/08/2019

<__