Các thị trường việc làm ngoài nước

Kỳ vọng xuất nhập khẩu lập kỷ lục 750 tỉ USD năm 2022 06/04/2022

Với thặng dư thương mại gần 1 tỉ USD trong 3 tháng đầu năm 2022, các chuyên gia kinh tế kỳ vọng xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2022.