Tin tức nguồn nhân lực - Thị trường Lao động

Gần 7.300 doanh nghiệp được thành lập trong tháng 2/2022 02/03/2022

Dân sinh) - Trong tháng 2/2022, cả nước có 7.284 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 85,2 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 72,6 nghìn lao động.

Hơn 1,7 triệu lao động đã nhận tiền từ gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng 19/10/2021

Tính đến ngày 19/10, cả nước có hơn 1,7 triệu lao động đã được nhận 4.087 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116 và Quyết định số 28.