Tin tức xuất Khẩu Lao Động

Quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu người lao động đi làm việc ở nước ngoài 06/07/2021

Bộ LĐTB&XH đang dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, vận hành, cập nhật và chia sẻ cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu người lao động đi làm việc ở nước ngoài 01/07/2021 05/07/2021

Bộ LĐTB&XH đang dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, vận hành, cập nhật và chia sẻ cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài 14/05/2021

Ngày 06/5/2021, Bộ LĐTBXH ban hành Quyết định 526/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm.