Tin tức xuất Khẩu Lao Động

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN 18/04/2022

Được sự ủy quyền của Công ty CPHH KHCN Đài Quận, Công ty Thịnh Long (Thinhlonggroup) thông báo yêu cầu tuyển dụng như sau:

Kỳ vọng xuất nhập khẩu lập kỷ lục 750 tỉ USD năm 2022 06/04/2022

Với thặng dư thương mại gần 1 tỉ USD trong 3 tháng đầu năm 2022, các chuyên gia kinh tế kỳ vọng xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2022. 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN 30/03/2022

Được sự ủy quyền của Công ty CPHH KHCN Đài Quận, Công ty Thịnh Long (Thinhlonggroup) thông báo yêu cầu tuyển dụng như sau: